Trädgården

I trädgården finns rum för förmiddagskaffe i skuggan av det gamla äppleträdet och för en grillkväll i den ljumma kvällningen